หยุดทำร้ายคนที่คุณรักด้วยควันบุหรี่มือสอง

ผู้คนโดยทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าการที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองโดยตรงนั้นจะไม่มีผลอะไรต่อสุขภาพ และหากได้กลิ่นควันบุหรี่ก็เป็นเพียงในระยะเวลาสั้น ๆคงไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆแต่นั่นเป็นความคิดที่ผิด ในความเป็นจริงนั้นควันบุหรี่ไม่เพียงแต่ทำร้ายสุขภาพร่างกายของผู้ที่สูบ แต่ยังทำร้ายสุขภาพของคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่เข้าไปด้วย เช่น พ่อหรือแม่ที่สูบบุหรี่แล้วมาอุ้มหรือสัมผัสกับลูกของตนเอง

เพียงแค่กลิ่นบุหรี่ที่ติดอยู่ที่เสื้อผ้า และตามเนื้อตัวก็ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กได้ รวมไปถึงควันบุหรี่ที่ติดอยู่ที่ตามเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นผ้าต่าง ๆ ตุ๊กตา ผ้าห่ม ที่ติดกลิ่นบุหรี่ เมื่อมีคนมาใช้ต่อ และสูดกลิ่นของมันเข้าไปก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกัน แม้ไม่ได้เป็นคนสูบเองโดยตรงก็ตาม แต่มีผลเสียต่อสุขภาพเทียบเท่ากับผู้ที่สูบเองเลยทีเดียว และเมื่อเราสูบบุหรี่ข้างนอกบ้านหรือตามท้องถนนที่เป็นพื้นที่สาธารณะเมื่อคนที่เดินผ่านไปมาได้กลิ่นก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพวกเขาได้เช่นกัน

ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองเข้าไปในร่างกายในระยะแรกอาจมีอาการไอเล็กน้อย มีการระเคืองภายในลำคอ หรือในผู้ที่มีอาการแพ้ก็อาจทำให้ตาเริ่มแดง และมีอาการอักเสบได้ แต่หากได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นระยะเวลานาน ๆ บ่อยครั้งมาก ๆเข้าอาจทำให้เป็นโรคหอบหืด โรคหัวใจ และโรคมะเร็งปอดได้เลยทีเดียว และในทางการแพทย์ได้มีการพิสูจน์ออกมาแล้วว่าผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองมักจะมีอาการที่รุนแรงมากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่เองโดยตรง เพราะผู้ที่สูบนั้นมีการสูบโดยผ่านชั้นกรองสารพิษจากตัวบุหรี่ แต่ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองนั้น สูดควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของบุหรี่ที่ไม่มีการกรองใด ๆโดยตรง จึงจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้มากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่เองโดยตรง

ดังนั้นหากคุณมีคนที่คุณรัก และไม่อยากทำร้ายเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก สิ่งที่คุณไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือการเดินสูบบุหรี่ตามท้องถนนในพื้นที่ ๆเป็นพื้นที่สาธารณะ ควรสูบในสถานที่ ๆมีการติดป้ายไว้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่สูบบุหรี่ เพื่อไม่เป็นการไปทำให้ผู้อื่นได้รับควันบุหรี่มือสอง และไม่ควรสูบบุหรี่ภายในบ้าน เพราะจะทำให้ควันของบุหรี่ไปติดที่ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆภายในบ้านได้ และไม่ควรไปสัมผัสกับผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่อย่างใกล้ชิด เพราะจะทำให้ผู้คนเหล่านั้นได้รับควันบุหรี่มือสองจากตัวเรา หรือหากคุณสามารถเลิกบุหรี่ได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสุขภาพของคุณเอง และคนที่คุณรัก

 

สนับสนุนโดย  แทงหวย