สังคมด้านมืด

ถ้าพูดถึงสังคมด้านมืดบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าสังคมด้านมืดมันเป็นยังไงกันนะเพราะคนเราส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้เห็นสังคมด้านมืดมากนักแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายปีมานีเมื่อวันเวลาผ่านไปสังคมกลับเสื่อมขึ้นทำให้ด้านมืดของสังคมสะท้อนขึ้นมาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจมนุษย์ วัฒนธรรมและรวมถึงศาสนา ล้วนเป็นด้านมืดของสังคมทั้งสิ้น เราต่างก็สงสัยว่าทำไมเหมือนเรา

ได้เข้าใกล้สังคมด้านมืดมากขึ้นนัก บางครั้งเราก็อยากรู้คำตอบในด้านมืดของสังคมและบางครั้งเราก็อาจไม่อยากรับรู้ เพราะบางทีสังคมด้านมืดอาจจะเสื่อมถอยเกินกว่าที่เราจะรับไหว แต่เมื่อเราเข้าใกล้สังคมด้านมืดขึ้นแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจและรับมือให้ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เราจะรับมือยังไงได้บ้าง ปรับตัวอย่างไรได้บ้างให้ไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตของเรา ให้เราสามารถดำเนินชีวิตต่อได้ปกติสุขเป็นสิ่งที่เราต้องหาคำตอบและลงมือทำต่อไป ที่เราต้องรู้วิธีรับมือให้ได้ เพราะในช่วงเวลาไม่นานที่ผ่านมา มีเรื่องสะท้อนสังคมเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละรูปแบบล้วนน่ากลัวทั้งนั้น อาทิเช่น การฆาตรกรรม ซึ่งมีข่าวไม่เว้นแต่ละวันแต่ละเหตุการณ์ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก การก่ออาชญากรรม การปล้น ซึ่งน่ากลัวมาก ยาเสพติด ที่ถือว่าเป็นภัยที่รบกวนคนไทยมานานมากแล้ว เป็นต้น ล้วนเป็นภัยสังคมด้านมืดทั้งสิ้น

เราควรต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ป้องกันและคอยเฝ้าระวังด้วยเพื่อไม่ให้สังคมของเราต้องเสื่อมถอยลงไปมากกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนหรือว่ารัฐบาลเราก็ไม่สามารถไปทิ้งความรับผิดชอบทั้งหมดนี้แก่พวกเขาได้ พวกเรากันเองต้องพยายามทั้งในด้านการอบรบสั่งสอนคนในครอบครัวและก็ตัวเราเองด้วย

สุดท้ายแล้วถือว่าสถาบันครอบครัว สังคม ความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมมีผลและอิทธิพลต่อเรามากในการดำรงชีวิตและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่อาจก่อให้เกิดสังคมด้านมืดได้และควรมีการศึกษาหาแนวทางในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความด่างพล้อยในสังคมไปมากกว่านี้ ดังนั้นควรมีการจัดการอบรมในกลุ่มเยาชนหรือผู้ที่สนใจเพื่อปลูกฝังว่าควรปฎิบัติตนอย่างไรเพื่อเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสื่อมของสังคมในอนาคต

 

 

ขอบคุณ  ซื้อหวยฮานอยวันนี้   ที่ให้การสนับสนุน