ทำความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการติดเชื้อ  

เมื่อเรานั้นต้อแงพูดถึงคนที่ติดเชื้อนั้นแล้วมีการเข้าใจอะไรนั้นผิดๆขอบอกว่าเรามาทำความเข้าใจใหม่เพราะว่าผู๔ที่ติดเชื้อนั้นไม่ได้หน้ากลัวมากมายขนาดนั้น  เพราะว่าบางคนนั้นคิดว่าการที่เราอยู่ร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อนั้นเราอาจจะติดเชื้อนั้นได้ ขอบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นคิดผิดการติดเชื้อนั้นไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นและก็ไม่ได้ติดเชื้อจากการที่เราหายใจ  การกอด  การหอม  การจับมือ  หรือว่าการที่เราใช้ของร่วมกันอย่างเช่นช้อน  แก้วน้ำ หรือว่าการที่เราใช้ห้องน้ำร่วมกัน หรือว่าจับสิ่งของร่วมกัน  อันนี้เป็นสิ่งที่เราบอกเลยว่าหลายๆคนที่คิดแบบนี้เป็นความคิดที่ผิด  

     และได้มีความเชื่อเกี่ยวกับการที่เราต้องบมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ยังบริสุทธิ์นั้นเราจะหาย  หรือว่าการที่เราอาบน้ำหลังการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่ผิด  ซึ่งความเชื่อนี้นั้นจะเกิดขึ้นที่ประเทศแอฟฟิกา และก็หลายพื้นที่เหมือนกันที่มีความคิดแบบนี้ซึ่งเรานั้นได้บอกเลยว่าเป็นความคิดที่ผิดและยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการที่เราต้องมีเพศสัมพันธ์กับเด็กที่มีอายุน้อยนั้นเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กนั้นติดเชื้อเอสไอวีนั้นได้ด้วย  

      ความเชื่อการที่เราทำออรัสเซ็กส์แล้วเราจะไม่ติดเชื้อ

 นี่ก็เป็นความเชื่อที่ผิดเพราะว่าการที่เราทำออรัลเซ็กส์นั้นก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ว่าอาจจะไม่ติดได้เหมือนกับการที่เรามีเพศสัมพันธ์ แต่ในทางที่ดีนั้นเราควรที่จะใส่ถึงยางเพื่อที่จะป้องกันโรคเอสไอวีเอาไว้ยังจะดีกว่า  

    ความเชื่อ ถ้าเราใส่ถุงยางดแล้วเราจะไม่ติดเชื้อเอสไอวี 

การที่เราใส่ถุงยางนั้นเราก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ว่าการที่เราใส่ถุงยางแล้ว  ถุงยางที่เราใส่อาจจะหลุด  หรือว่าแตกนั้นเราก็ยังเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อนั้นได้เหมือนกัน  ดังนั้นเรากควรที่จะใส่ใจในการดูด้วยว่าถุงยางที่เราใส่นั้นไม่เกิดแตก  หรือว่าหลุดออก  

   ความเชื่อว่า  ถ้าแม่มีเชื้อเอสไอวีแล้วลูกนั้นก็ต้องติดเชื้อด้วยเช่นกัน  

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ตริงเพราะว่าถ้าแม่นั้นได้กินยาไวรัส  และการกินยานั้นมาตรวจแล้วว่าไม่พบเชื้อ  แต่ว่าก็ยังกินยาอยู่นั้นยเด็กก็อาจจไม่ติดเชื้อเสมอไป  แต่ถ้าแม่นั้นยังมีเชื้ออยู่แล้วยังให้ลูกนั้นกินน้ำนมของตัวเองนั้นเราเชื่อว่ายังไงก็ต้องติดเชื้อเหมือนกัน  ดังนั้นถ้าเราเป็นแม่ที่มีเชื้อหรือว่าถูกการควบคุมยาเอาไว้เราคิดว่าคนที่เป็นนั้นไม่ควรที่จะให้ลูกนั้นกินน้ำนมตัวเอง  เราควราที่จะหาซื้อนมผงให้ลูกเรากินดีกว่าเพื่อที่จะได้ไม่ติดเชื้อนั่นเอง  

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ชุดตรวจ hiv