การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ

มลภาวะของบ้านเรานั้นจะมีเกี่ยวกับฝุ่นละอองที่เรามองไม่เห็นอยู่มากมายอย่างเช่นฝุ่นละออง PM 2.5  การที่เราสูดเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของเราได้ดังนั้นเราทุกคนควรที่จะหันมาดูแลและใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นเพราะว่าการที่เราสูดอากาศ เข้าไปและรวมไปถึงสูดฝุ่นเข้าไปในร่างกายอาจจะทำให้เรามีอาการหายใจได้ลำบากรวมไปถึงมีอาการไอ จาม คัดจมูก แสบคอ

หรือว่ามีน้ำมูกอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในการที่เราจะดูแลร่างกายของเราเพื่อช่วยลดเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดไปข้างต้นนั้นก็คือการที่เราล้างจมูกเพื่อเป็นการชำระสิ่งสกปรกที่อยู่ในจมูกของเราให้หลุดออกไปง่ายๆโดยเป็นการใช้น้ำเกลือล้างเพื่อที่จะบรรเทาอาการเกี่ยวกับการแสบจมูกหรือว่ามีอาการน้ำมูกไหล

เพราะว่าน้ำเกลือนั้นมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยชำระล้างเกี่ยวกับสิ่งสกปรกรวมไปถึงเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเรา และน้ำเกลือนั้นก็สามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปนั่นเอง วิธีการในการล้างจมูกนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแค่เรามีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

น้ำเกลือ สลิ้งฉีดยา กระดาษทิชชู  วิธีการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือนั้นเริ่มจากการที่เราควรจะล้างมือของเราทั้งสองข้างให้สะอาดจากนั้นเรานำน้ำเกลือที่เราซื้อมามาเทใส่อุปกรณ์หรือภาชนะเตรียมเอาไว้ จากนั้นเราก็นำสลิงดูดยาอันใหญ่ๆหน่อยประมาณซัก 34c หรือ 25 cc อย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็ดูดน้ำเกลือขึ้นมาจากนั้นเราก็โน้มตัวลงของเราหรือว่าก้มหน้าของเราเล็กน้อยจากนั้นก็ฉีดใส่ลิงค์เข้าไปที่โพรงจมูก

เมื่อเราฉีดสลิงเข้าไปในโพรงจมูกน้ำเกลือที่เราฉีดเข้าไปก็จะเป็นการช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในสบู่ของเราให้ไหลออกมาอีกข้างหนึ่งจากนั้นเราก็ทำแบบเดิมโดยทำการเปลี่ยนข้างเพื่อจะล้างสิ่งสกปรกที่อีกข้างนึงเราทำอยู่อย่างนี้ประมาณซัก 2-3 ครั้งต่อข้าง ในการที่เราฉีดน้ำเกลือเข้าไปในจมูกนั้นเราควรที่จะกลั้นหายใจด้วย

เพราะว่าน้ำเกลืออาจจะลงเข้าไปในหลอดเสียงของเราหรือว่าอาจจะทำให้เราสำลักน้ำเกลือได้ เมื่อเราทำการล้างจมูกของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะรู้สึกได้ทันทีว่าจมูกของเรามีความโล่งมากเพราะว่าสิ่งสกปรกที่เข้าไปเกาะอยู่ในโพรงจมูกได้ชำระล้างสิ่งสกปรกออกไปแล้วนั่นเอง

แล้วเมื่อเราล้างจมูกของเราเสร็จแล้วเราควรจะใช้กระดาษทิชชูที่เราเตรียมเอาไว้นั้นมาทำการเช็ดให้จมูกของเราแห้งโดยเช็ดโต๊ะหมู่ของเราเพียงแค่ภายนอกนั่นเอง ในการที่เราจะล้างจมูกนั้นเราควรที่จะล้างจมูกอย่างน้อย 2 ครั้งอย่างเช่นก่อนนอนและในช่วงของตอนเช้านั่นเองเพื่อเป็นการชำระสิ่งสกปรกที่อยู่ในจมูกของเราเพื่อที่จะให้จมูกของเราสะอาด รวมไปถึงไม่มีฝุ่นหรือทำให้เรามีอาการคัดจมูกรวมไปถึงเกี่ยวกับอาการไอหรือว่าทำให้เราเป็นหวัดได้นั่นเอง

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  หวยออนไลน์